Tussentijds aflossen

Voorwaarden tussentijds aflossen.

Heeft u moeite om het gehele beleenbedrag in één keer te betalen, dan heeft u nu de mogelijkheid om tussentijds af te lossen. Met andere woorden wij kunnen voor u sparen.

Voorbeeld:
U heeft een bedrag van 100,- geleend, maar u wilt alvast 20,- aanbetalen. Dan houden wij uw 20,- apart. Wanneer u uw belening komt ophalen en het volledige bedrag komt betalen wordt de 20,- euro die u bij ons heeft gespaard in mindering gebracht op het totale retour bedrag.
• Dit neemt niet weg dat u wel gewoon elke 2 maanden de rente moet komen betalen over de 100,- euro die u geleend hebt.
• Ook krijgt u het aanbetaalde bedrag niet terug wanneer de 30 dagen na de vervaldatum zijn verstreken en u uw belening kwijt bent.
• U krijgt een aparte bon mee waarop staat hoeveel en wanneer u heeft aanbetaald.